Hjertelig velkommen til Tantrix' fascinerende verden

Tantrix er et multispil fra New Zealand, som har vundet store internationale udmæ rkelser for sin kvalitet, æ stetiske udformning og usæ dvanligt store spil-væ rdi. Som alle gode spil har det en enkel grundopbygning, men er samtidig så fleksibelt, at det giver uendelige udfordringer. Tantrix' geniale idé og brikkernes udformning medfører, at alle spil bliver forskellige. For at vinde kræ ves stor dygtighed, men også lidt held.

I undersøgelser på skoler har man påvist, at Tantrix bl.a. har en positiv indvirkning på matematikindlæ ringen, samtidig med at det er et meget pæ dagogisk legetøj. Såvel gamle som unge kan have stort udbytte af Tantrix, fordi de mange anvendelsesmuligheder -- opgaver, mønstre, kabaler og spil -- udfordrer og holder hjernen i gang.

Vi faldt pladask for disse farverige, bugtede baner for 10 år siden, og lige siden har vi med stor fornøjelse ladet os udfordre i Tantrix' skøre verden. Vi håber, det samme vil ske for dig!